Eräelämykset

Tule kokemaan eräelämyksiä

Ympä­röi­vä luon­to antaa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia met­sän moni­käyt­töön. Mök­kiä ympä­röi­vät laa­jat val­tion met­sät ja vesis­töt, ja val­tion lupa-alu­eet met­säs­tyk­seen ja kalas­tuk­seen alka­vat käve­ly­mat­kan pääs­sä. Kak­si koi­ra­tar­haa takaa­vat sen, että koke­mus on miel­lyt­tä­vä myös koi­ril­le­si. Jos haluat kalas­tel­la, voit käyt­tää sou­tu­ve­net­tä. Joka­mie­he­noi­keu­den tur­vin voit poi­mia met­säs­tä niin pal­jon sie­niä ja mar­jo­ja kuin haluat. Hau­ta Per­hos­sa ‑muis­to­merk­ki, van­hat ter­va­hau­dat ja savu­pir­tin jään­teet ovat sopi­van pati­koin­ti­mat­kan pääs­sä. Alu­een monet met­sä­tiet, joil­la ei lii­ku auto­ja eikä juu­ri ihmi­siä, sopi­vat erin­omai­ses­ti pyö­räi­lyyn. Kanoo­til­la voit meloa vesi­reit­tiä pit­kin aina Peru­ran­po­lun vael­lus­rei­til­le ja Sala­ma­jär­ven kans­sal­lis­puis­toon. Lähet­ty­vil­lä on myös suun­nis­tus­ra­ta, jos­sa voit halu­tes­sa­si tes­ta­ta ja kohen­taa suun­nis­tus­tai­to­ja­si. Eipä unoh­de­ta kotaa ja sau­naa jär­ven ran­nal­la. Haluai­sit­ko kei­tel­lä noki­pan­nu­kah­via kodas­sa odo­tel­les­sa­si sau­nan läm­piä­mis­tä? Jos tulet asun­toau­tol­la tai asun­to­vau­nua vetäen, ne voi pysä­köi­dä rantaan. 

Tule kokemaan Eräelämyksiä