Galleria

Melontakuvia

KUVAT 2022

Ranskalaisryhmä maaliskuussa — lumiukkoa tekemässä

 

Afrikkalaisia kehittäjiä tutustumiskäynnillä helmikuussa

Ranskalaisopiskelijoita vieraana  tammikuun lopulla

KUVAT 2021

Esteettömän reitin avausjuhla elokuussa

KUVAT 2020

Kuvaa­jat: Karo­lii­na Uks­kos­ki ja Jor­ma Koivuniemi

Tule kokemaan eräelämyksiä

Ympä­röi­vä luon­to antaa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia met­sän moni­käyt­töön. Mök­kiä ympä­röi­vät laa­jat val­tion met­sät ja vesis­töt, ja val­tion lupa-alu­eet met­säs­tyk­seen ja kalas­tuk­seen alka­vat käve­ly­mat­kan pääs­sä. Kak­si koi­ra­tar­haa takaa­vat sen, että koke­mus on miel­lyt­tä­vä myös koi­ril­le­si. Jos haluat kalas­tel­la, voit käyt­tää soutuvenettä.