Majoitus

Majoitusta itsellesi, perheellesi tai myös ryhmälle

 

 

Tule yksin, ystä­vä­si tai ryh­mä­si kans­sa – meil­lä on majoi­tus sinul­le ja per­heel­le­si, jopa ryh­mil­le. 2011 raken­net­tu Finn­la­me­lin hir­si­mök­ki on läm­min myös tal­vel­la. Varaa­va tak­ka sätei­lee läm­pöä kodik­kaas­ti läpi yön. Lisä­nä on ilma­läm­pö­pump­pu, jota pyö­rit­tää tar­vit­taes­sa  eril­li­nen aggregaatti.

Valot, jää­kaap­pi ja muut pie­nem­mät säh­kö­lait­teet saa­vat vir­tan­sa aurin­ko­pa­nee­leis­ta tai auto­maat­tiagre­kaa­tis­ta. Mobi­liyh­tey­det pelaa. Wifi on

Ala­ker­ras­sa on nuk­ku­ma­pai­kat nel­jäl­le tai vii­del­le, ja jos tar­ve vaa­tii, ylä­ker­ran par­vel­le mah­tuu jopa  10–15 hen­ki­löä ja 7 lisä­vuo­de­paik­kaa on “perin­tei­sis­sä” pihamökeissä.

Mökin tiedot

max. 20 hlö,  75 m²
2mh, olo­huo­ne, parvi,

Kak­si eril­lis­tä piha­ra­ken­nus­ta, yht. 7 lisävuodepaikkaa

Lisäk­si puo­li­jouk­kue­telt­ta 20 hen­ki­löä (Savot­ta-mal­li plus kamina)

Varustelu

 • Jää­kaap­pi
 • Mik­ro­aal­to­uu­ni
 • Sau­no­ja kol­me, kyl­py­pal­ju­ja kaksi
 • Oma­kai­vo ja porakaivo
 • Kaa­su­hel­la
 • Tak­ka ja kaasulämmitys
 • Aurin­ko ja agregaattisähkö
 • Tele­vi­sio
 • Puucee 2kpl.
 • Mobi­liyh­tey­det ok.
 • Wifi kyl­lä
 • Ran­ta­ko­ta 20 hen­gel­le ja rantasauna
 • Iso ran­ta­lai­tu­ri jos­sa uimaraput
 • Avo­ka­noot­te­ja 8 kpl, tar­vit­ta­vil­la varus­teil­la, plus traileri
 • Sou­tu­ve­nei­tä 2 kpl
 • Estee­tön reit­ti, 250 met­riä, yhdis­tää mökin ja ranta-alueen
 • Ran­nal­la, lados­sa myös estee­tön ulko­käy­mä­lä, biokem
 • Kuusi­lam­mis­sa kir­jo­loh­ta tal­vi­kau­del­la 2022–2023, pyyn­ti­lu­pa oltava

Kysy lisää majoituksesta