Majoitus

Majoitusta itsellesi, perheellesi tai myös ryhmälle

 

 

Tule yksin, ystä­vä­si tai ryh­mä­si kans­sa – meil­lä on majoi­tus sinul­le ja per­heel­le­si, jopa ryh­mil­le. 2011 raken­net­tu Finn­la­me­lin hir­si­mök­ki on läm­min myös tal­vel­la. Varaa­va tak­ka sätei­lee läm­pöä kodik­kaas­ti läpi yön. Lisä­nä on ilma­läm­pö­pump­pu, jota pyö­rit­tää aggregaatti.

Valot, jää­kaap­pi ja muut pie­nem­mät säh­kö­lait­teet saa­vat vir­tan­sa aurin­ko­pa­nee­leis­ta tai akus­ta. Mobi­liyh­tey­det pelaa. Wifiä ei ole.

Ala­ker­ras­sa on nuk­ku­ma­pai­kat nel­jäl­le tai vii­del­le, ja jos tar­ve vaa­tii, ylä­ker­ran par­vel­le mah­tuu  kuusi ja kol­me lisä­vuo­de­paik­kaa on perin­tei­ses­sä pihamökissä.

Mökin tiedot

max. 13 hlö,  75 m²
2mh, olo­huo­ne, parvi

Varustelu

 • Jää­kaap­pi
 • Mik­ro­aal­to­uu­ni
 • Piha­sau­na
 • Oma­kai­vo
 • Kaa­su­hel­la
 • Tak­ka ja kaasulämmitys
 • Aurin­ko ja agregaattisähkö
 • Tele­vi­sio
 • Puucee 2kpl.
 • Mobi­liyh­tey­det ok.
 • Wifi ei

Kysy lisää majoituksesta